پست الکترونیک


Vclass   Net2   Register   VPN
 
 


 

جستجوی شماره تلفن کارکنان دانشگاه


 برای اتصال از خارج دانشگاه  شماره 6616 به ابتدای شماره تلفنهای داخلی اضافه نمایید.

بر اساس یکی از موارد زیر جستجو نماييد
 

 (جستجو بر اساس  نام )  نام مورد نظر را وارد کنید :

 (جستجو بر اساس  شماره تلفن شماره تلفن مورد نظر را وارد کنید :

 (جستجو بر اساس  محل خدمت )  نام محل خدمت مورد نظر را وارد کنید :

در مواردی که نياز به اصلاح  نام ، محل خدمت و يا شماره تلفن دارد به اين  آدرس mohseni@sharif.edu  ایمیل ارسال نمایید

 
انرژی برق شیمی  شیمی و نفت  صنایع علوم ریاضی عمران فیزیک کامپیوتر مدیریت و اقتصاد مکانیک مهندسی و علم مواد هوا فضا
لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس mohseni [at] sharif.edu ارسال فرمایید
 دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

ictc - Google - Gmail Time t m    .    .    . StdEmail